Uppstigning klockan sju, tåg 09:10 mot Arlanda. Thai Air  14:30.

image